Akcija Čišćenja Podmorja otoka Mljeta 19. - 22.05.2016.

Udruga dragovoljaca HRM je uz suradnju Turističke zajednice općine Mljet, NP Mljet, RC Aquatica i RK Nautilus provela ekološku akciju čišćenja podmorja na otoku Mljetu u periodu od 19. do 22.05.2016. godine. U čišćenju uvala Saplunara, Polače i Soline sudjelovalo je 20 ronilaca, lokalno stanovništvo, djelatnici lokalnog komunalnog poduzeća i NP Mljet.

U akciji čišćenja podmorja je uklonjena velika količina smeća, što se lako može vidjeti iz priloženih slika.

mljet eko 2016 1

mljet eko 2016 2

mljet eko 2016 3

mljet eko 2016 4

mljet eko 2016 5

mljet eko 2016 6

mljet eko 2016 7

mljet eko 2016 8

mljet eko 2016 9

mljet eko 2016 10