Prijetnja Od Pomorskog Terorizma

damaged-ship-1More je najpogodniji transportni medij. Oko četiri petine svjetske robne razmjene obavlja se pomorskim komunikacijama. One su najkraće, najekonomičnije i najsigurnije poveznice između zemalja i kontinenata. Stoga, vremenom postaju sve brojnije i frekventnije. Međunarodnim pomorskim konvencijama obalne zemlje kroz čije vode ili u njihovoj blizini prolaze pomorske komunikacije dužne su se brinuti za sigurnost plovidbe i o zaštiti mora u svojoj zoni nadležnosti, kako bi pomorski transport bio i ostao kontinuiran.

U provedbi zadaća osiguranja pomorskog transporta obalne države su do kraja hladnog rata, najviše problema imale s piratstvom, koje je stalno u porastu . Međutim, od kraja hladnog rata na moru se pojavio novi oblik ugrožavanja pomorskog transporta: pomorski terorizam. Obzirom na metode napada, njihovu učestanost i rasprostranjenost, prema mišljenju Grupe za obavještajna pitanja u pomorstvu sa sjedištem u Washingtonu, pomorski terorizam bi mogao da izbije u sam vrh terorističkih aktivnosti i ozbiljno zaprijeti sigurnosti pomorskog transporta.

INTEL-COGNITIVE-Cole

Teroristički napad pripadnika terorističke skupine Al Qaeda's na američki razarač USS Cole, 12. listopada 2000. godine u Adenu, pokazao je veliku ranjivost ne samo komercijalnih već i ratnih brodova od terorističkih napada na ciljeve na moru. Informacije koje se mogu dobiti od nekih obavještajnih izvora pokazuju da uspjeh pri napadu na razarač Cole (pri čemu je ubijeno 17, ranjeno 42 mornara, uz golemu štetu na glavnim uređajima i opremi), našao brzi odraz na više terorističkih skupina koje pokazuju interes - kako bi s malo ulaganja - povećali vlastite sposobnosti i u napadima na pomorske ciljeve.

Veliki izbor mogućnosti za primjenu različitih vrsta metoda i načina djelovanja terorista na moru omogućava da se iskažu njihove sposobnosti i na strategijskoj i taktičkoj razini, usložavajući time sustav regionalne sigurnosti u međunarodnim razmjerima. Napad na američki razarač Cole, primorao je mnoge obalne zemlje na pomno izučavanje taktika i tehnologija koju rabe teroristi na moru. Tri samoubilačka pomorska napada u samo mjesec dana, opovrglo je do tada često isticanu tvrdnju kako su asimetrične prijetnje na moru u opadanju.

Povećanje sposobnosti ratnih brodova u zadaćama osiguranja vlastitih snaga i poduzimanja sveobuhvatnih mjera samoobrane nalazila je svoje polazište u povećanju mogućnosti obrane broda i vlastitih snaga od tzv. simetričnih prijetnji, tj., obrane od sredstava motrenja, naoružanja i opreme koje koriste snage sučeljene mornarice.

Završetkom hladnog rata ratne mornarice SAD-a i nekih zemalja NATO-a postale su toliko moćne da one na moru nemaju protivnika koji bi mogao osporiti njihovu prevlast na morima i oceanima. To je situacija u kojoj te države više nisu suočene s nekim slično jakim i moćnim protivnikom, već naprotiv, s posve nesimetričnom ugrozom koja dolazi od relativno slabog protivnika, skupina ljudi, pa čak i pojedinaca, koji su vješti u prikrivaju, te ih je teško otkriti i prepoznati.

Pojavom terorističkih napada na ratne i trgovačke brodove, otkrile su se mnoge slabosti u mogućnostima poduzimanja mjera svestrane zaštite brodova u lukama i u plovidbi od ovakvih ugroza. Poseban problem predstavlja obrana od napada terorista – samoubojica, koja je zapovjednike i posade brodova, dovodila do teško rješivih problema. Ono čime su se ratne mornarice mogle u početku suprotstaviti rastućoj prijetnji od terorističkih napada na moru bilo je poduzimanje mjera protudiverzantske zaštite brodova i objekata u lukama i na kopnu, za koje su neke ratne mornarice imale već razvijene posebne taktike, postupke i procedure. Među njima su za sada najpoznatije: britanski protubrodski skvadron posebne namjene (Special Boat Squadron,SBS); američki mornarički timovi za podvodna djelovanja (US Navy SEALs), kao i mornaričke snage posebne namjene Ratne mornarice Indije (Indian Marine Special Forces, IMSF) i sl.

navy-seals-funny

Ratovanje na moru ima svoje posebnosti koje ga čini bitno drugačijim od ratovanja na kopnu. More kao transportni i borbeni medij zahtjeva sasvim druga sredstva, metode i procedure za provedbu borbenih zadaća i zadaća osiguranja. Uz to za djelotvornu provedbu bilo kakvih zadaća na moru potrebna je dugotrajna i skupa obuka ljudi koji su uključeni u ovakve aktivnosti. To je samo jedan od problema koji je planerima zaštitnih aktivnosti na moru, prema prvim prosudbama, ukazivao da broj terorista i terorističkih skupina koje će biti osposobljene za terorističke napade na moru - ograničen. Međutim, posjednja događanja osporavaju takva stajališta, i pokazuju da se za relativno kratko vrijeme neke od skupina mogu preusmjeriti s napada na kopnu i na mogućnosti provedbe ovih aktivnostima po ciljevima na moru.

Uz izuzetak borbe protiv piratstva , ulaganje pomorskih zemalja u zaštitu infrastrukture protiv asimetričnih prijetnji na moru, kao i izučavanje djelotvornih taktika i tehnika borbe protiv njih, do sada nije bilo adekvatno. Ovdje se treba izuzeti samo borbeno angažiranje ratnih brodova, sredstava i postrojba na i oko mora u cilju samoobrane i obrane drugih plovnih objekata. Premda se nastoji da se ovakvo stanje čim prije preovlada ili bar da se neke sustavnije mjere počnu primjenjivati u nekom razumnom roku, pomorski terorizam bit će i nadalje prijetnja ratnim i komercijalnim brodovima.

Teroristički napadi na zrakoplove označili su početak terorističkog vala u 68. godini. Poboljšanjem zaštite aviona, putnika, prtljage i tereta, teroristi su se okrenuli drugim mogućim ciljevima, kao što su ciljevi na zemlji, aerodromima, diplomatskim predstavništvima, te važnim osobama iz svijeta biznisa.

Uspostavom dobro osmišljene i temeljite zaštite ili drugim riječima kazano "komercijalizacijom" zaštite mogućih terorističkih ciljeva, označila je budući izbor ciljeva. Uz povećani naglasak na zaštiti ciljeva na kopnu i u zraku, proširenje razmjera asimetrične prijetnje je bio razlog da će budući teroristički napadi biti okrenuti i prema ciljevima na moru, posebice na komercijalno brodovlje. Ovakva prosudba budućih događanja nalazila je svoje opravdanje iz više razloga. Pozornost od terorističkih napada mora biti sveobuhvatna, čime se broj mogućih ciljeva koje treba štititi, progresivno povećava.

Brodovi, bilo ratni ili trgovački, putnički ili teretni, predstavljaju vrlo velike ciljeve, imaju dosta ranjivih točaka, a kumulativni efekti djelovanja minsko eksplozivnim sredstvima su veliki jer uzrokuju vidljiva oštećenja, što naglašava psihološko djelovanje koje je tako važno prilikom izvođenja terorističkih aktivnosti.

Posebice putnički brodovi predstavljaju unosne mete za terorističke napade. Na tim brodovima, na relativno skučenom prostoru nalazi se dosta ljudi kojima je, u slučaju potrebe, kretanje usporeno. Ljudi na takvim brodovima mogu biti ugroženi namjerno izazvanim eksplozijama, podmetnutim požarima ili njihovom kombinacijom, oteti i sl. Odgovornost za sudbinu velikog broja ljudi na tim brodovima uvijek je bilo veliko iskušenje za vlade zemalja čiji su to brodovi, a ugrožavanje života i imovine na njima je izazivalo veliku reakciju medija, što je jedan od planiranih ciljeva izvođenja napada terorističkih skupina.

RMS Queen Mary 2 in Trondheim 2007

Kod terorističkih djelovanja protiv komercijalnih brodova za prijevoz tereta (krutih i tekućih) najveća šteta se pojavljuje u gubitku materijalnih dobara, koja se, kako je to do sada pokazala praksa, relativno lako nadoknađuju putem polica osiguranja ili na neki drugi način. U vezi toga ukoliko nije prolivena krv, ili učinjeno veliko onečišćenje okoliša, ovakvi događaji brzo padaju u zaborav.

U novije vrijeme u pomorskom prometu pozornost je usmjerena na što sigurniju plovidbu tankera i ostalih brodova koji prevoze kemikalije. Potonuće ili oštećenje ovakvih brodova može dovesti do ekološke katastrofe u uskim i zatvorenim morima, kakvo je i Jadransko. Možemo se podsjetiti problema s potonućem broda "Brigtte Montenary". I danas postoji organiziran (skupi i složeni) nadzor na nekim potonulim brodovima u blizini Jadranske obale, s kojih povremeno iz njihovih tankova ističe nafta ili neka druga štetna kemikalija. Obzirom da su posljedice terorističkih napada na ovakve brodove nesagledive i dugotrajne po posljedicama, stručnjaci procjenjuju da će i ova vrsta prijevoza biti mogućom metom terorista u skoroj budućnosti i to na osjetljivim pomorskim koridorima.

Što se mjesta događanja tiče terorističke aktivnosti na moru javljale su se,barem do sada kao slučajni pojedinačni događaji na različitim dijelovima svijeta. U protekle tri dekade, teroristički napadi na moru većinom su se događali u nekim dijelovima Europe, Srednjeg Istoka, na obalama Afričke Sahare, te južnoj I jugoistočnoj Aziji.Izuzmu li se piratska djelovanja koja su usredotočena na Aziju, Bliski i srednji istok, te Oceaniju, teroristički napadi na pomorski promet odvijali su se na pojedinačne brodove na različitim mjestima u svijetu.

Taktike i Tehnologije

Za sada se s velikom sigurnošću cijeni da je broj terorističkih skupina koje imaju znanje i sposobnosti izvođenja učinkovitih terorističkih napada na moru relativno mali. Međutim, napad na američki razarač 'Cole' pokazao je da neka grupa može unaprijediti svoje sposobnosti za ove vrste djelovanja u relativno kratko vrijeme. Kako su teroristi ujedno vješti imitatori, bitno je stručnjacima koji organiziraju i provode zaštitu ratnih trgovačkih brodova da budu upoznati s taktikama i tehnologijama kojima se koriste teroristi, bilo onima koje su se do sada koristile ili onima koje su moguće.

gps-deviceTehnologije koje rabe teroristi za pomorske napade obuhvaćaju široki set opreme, od koje se najveći dio može danas nabaviti na slobodnom tržištu. U ovu opremu uglavnom spada oprema koja omogućuje boravak i djelovanje pod vodom, zatim, brzih čamaca za nošenje eksplozivnih punjenja ili samih terorista (od morskih skutera do naoružanih glisera s ugrađenim GPS), do specijalizirane opreme za diverzije s distance . Kako se većina ovih sredstava može nabaviti u trgovinama sa slobodnom prodajom, nije lako nadzirati njihovu prodaju, niti provoditi djelotvorni monitoring. Postoji također dosta opreme dvojne namjene: koja se može upotrebiti i u vojne i civilne svrhe. Ovdje se prvenstveno misli na razne vrste izuzetno brzih čamaca s daljinskim navođenjem, opremljenih GPS uređajima, motrilačkim sustavima, sofisticiranom komunikacijskom opremom i td.

Danas je za pomorski promet naglašena prijetnja iz podmorja. Ista je pogodna jer se teško otkriva i za to su potrebna posebna sredstva detekcije kojima rukuju obučeni ljudi iza kojih stoji dugotrajna obuka. Za ostvarenje prijetnje iz podmorja potrebna su sredstva koja se koriste za transport ljudi i sredstava, koja omogućuju približavanje objektu napada i djelovanje na objekat napada ispod površine vode. Upotreba ovih tehnologija je moguća na brodove u lukama i one koji se nalaze u vožnji. Valja naglasiti da se pojedinim sredstvima iz ove domene mogu napraviti veće štete i uzrokovati zastoji u prometu ukoliko dođe do njihove primjene (npr. šira uporaba podvodnih mina na određenom području može zaustaviti pomorski promet za duže vrijeme). Ovakve tehnologije su manje dostupne terorističkim skupinama jer su za produkciju istih potrebne visoke tehnologije koje su namijenjene isključivo za određene vojne djelatnosti i pripadnike specijaliziranih službi i civilnih instituta koji se bave aktivnostima pod morem. Ono što je u zadnje vrijeme zamijećeno kod terorističkih grupa jeste nabavka posebne ronilačke opreme koja se sastoji od ronilačkih aparata sa zatvorenim krugom disanja. Uporabom ovakve opreme, koja je obično ograničena samo na vojnu primjenu i za koju je potrebna posebna obuka, omogućuje se neprimjetan pristup do broda - cilja, jer ovakvi aparati ne ispuštaju zračne mjehure na površinu, čime je rizik od detekcije dodatno smanjen. Za sada se nastoji zakonskom regulativom onemogućiti da ovakva oprema dođe u neželjene ruke.

moored-mine-floatingTerorističke skupine s ratnim iskustvom u djelovanjima na moru za sada rijetko polažu podvodne mine na otvorenom moru. Za polaganje podvodnih mina potrebne su prave podvodne mine iz arsenala ratnih mornarica, ljudi obučeni za njihovo održavanje, pripremanje za polaganje i polaganje, ali i brodovi koji će ih sigurno i točno dovesti do izabranih lokacija za njihovo polaganje. Djelotvornost položenih mina u moru povećava se njihovim polaganjem u zatvorenim zaljevima, tjesnacima, na prilaznim rutama, čvorištima pomorskih komunikacija i svim onim mjestima koje brodovi moraju često da koriste. Jednostavnije rečeno, na svim onim mjestima gdje je vjerojatnoća nailaska broda na položenu minu najveća. Velika prepreka pri tome za polagača je što se ova područja mora u kojima je gustoća pomorskog prometa velika, već u miru nadziru, danju i noću kako bi i nadalje ostali slobodni za plovidbu.

Razvoj podvodnih mina je složen i zahtjevan posao, te broj subjekata koji sami proizvode djelotvorne podvodne mine i nije tako velik. Nastojanja terorista su stoga više usmjerena na nabavu već postojećih mina, makar i starijih godišta (iz postojećih arsenala RM-ca), čija je operativnost i funkcionalnost poznata, ali nabavljač obično ostaje nepoznat.

Ipak terorističke skupine se snalaze na razne načine. Pa tako: Revolucionarne oružane snage Kolumbije (Revolutionary Armed Forces of Colombia, FARC) primaju mine od sponzora sa Srednjeg istoka, Tamilski tigrovi sami izrađuju podvodne mine, a teroristi iz Latinske Amerike i grupe iz Azije primjenjuju improvizirane kontaktne i žicom upravljane (dirigirane) mine.

Nabavkama minskog oružja pogoduju velike zalihe podvodnih mina starijih godišta kod pojedinih zemalja i njihovih (sadašnjih i bivših) ratnih mornarica, koje ih se na ovaj način žele riješiti prodajom na crnom tržištu na kojem ova sredstva imaju široku potražnju. Valja napomenuti da je minsko oružje, bilo da se radi o podvodnim ili kopnenim minama, jedno od onih vojnih tehnologija koje najsporije zastarjeva.

Pored već viđenih oružnih sustava i opreme kojom su opremljeni pomorski diverzanti, terorističke skupine se opremaju dodatnim tehnologijama kojima se mogu ugroziti brodovi na moru. U tu svrhu se koriste avio modelima napunjenim eksplozivom za napade na ratne brodove (npr. španjolska ETA za napade na brodove španjolske ratne mornarice).

Nadalje, zabilježeno je nekoliko napada ovakvim sredstvima iz zraka koja su prilagođena za vatrene udare, koje su inscenirale grupe Palestinaca na Srednjem Istoku. Međutim napadi su zbog slabe točnosti pogađanja i slabih efkata na cilju jednostavno propali. Uprkos tome zamjećene su daljnje nabavke i krađe ovakvih sredstava u Velikoj Britaniji, Italiji, Francuskoj, Švicarskoj, Ukrajini, SAD-u, te nedavno u Australiji, što dovoljno govori da se na ova sredstva uprkos njihovim ograničenjima i dalje u terorističkim krugovima računa.

Pored nabavki dostupnih tehnologija, terorističke skupine dolaze u posjed i onih visokosofisticiranih tehnologija kojima su opremljene mornaričke snage pojedinih zemalja (podvodne mine, sredstva za podvodni transport, daljinski upravljana torpeda, komunikacijska oprema, ubojna sredstva I td.). Posebno su na zlu glasu pojedine zemlje u tranziciji, zatim mnoge novostvorene zemlje koje su došle u posjed oružja koje se nalazilo na njihovom teritoriju, u kojima pojedinci raznim kanalima ova sredstva predaju u posjed terorista. Isto tako se prati teret na brodovima i njihov razvoz na određene destinacije. Na ovaj način dođe se do podataka koje zemlje krše već usvojene dogovore i načine ponašanja. Nažalost u obavještajnim krugovima nerijetko se spominje se i Hrvatska i hrvatski pomorci koji su se bavili ovakvim aktivnostima, kad su brodovima ili drugim sredstvima prijevoza krijumčarili oružje i druga zabranjena materijalna sredstva koja nisu trebala biti u tovarnim listama. Ovo su vrlo ozbiljne optužbe o kojima se mora voditi računa.

I na kraju, pojedine terorističke skupine imaju dobru logističku potporu koja im omogućava prilagodbu pojedinih sredstava za pojedine konkretne situacije ili izradu potrebnih složenih ubojnih sredstava u vlastitoj režiji.

Interesantno je napomenuti da se pitanje plaćanja, odnosno pokrivanja troškova za potrebne tehnologije malo spominje. Gotovo da se podrazumijeva kako su terorističke skupine koje su odlučne izvesti određene terorističke aktivnosti osigurane u financijskom pogledu za nabavku svega onoga što im treba i što se može nabaviti.

Primijenjene Taktike pomorskih terorista je posebna tema. U najopćenitijem smislu teroristi se koriste taktikama koje u svojim djelovanjima primjenjuju pomorski diverzanti. Ove taktike su provjerene, uhodane i moguće ih je prilagođavati situacijama i izvoditeljima.

To je cijeli niz postupaka i djelovanja te ih je teško nabrojiti u nekoliko riječi. Mora se napomenuti da dobar dio ovih postupaka nije izvediv za "obične smrtnike" već to moraju raditi dobro obučeni pojedinci i skupine koji su nakon rigoroznog odabira, prošli dugu i napornu obuku. Dostizanje ovako visokih normi današnji teroristi rješavaju posebnim tečajevima svojih ljudi u obučnim središtima gdje se obuka za diverzantska i teroristička djelovanja organizira i sprovodi.

U pristupu svim djelovanjima teroristi se nastoje poslužiti varkama različitih vrsta i oblika, kako bi ostali nezamijećeni do onog vremena u kojem počinju pokazivati svoje jasne namjere ili aktivirati borbena sredstva. Stoga im omiljene taktike imaju simbolične nazive za oblike zavaravanja ("Trojanski konj", "Vuk u janjećem krznu"), ili one koje ih u pristupu prikazuju kao uobičajene putnike, radnike, članove posada ili pripadnicima kakvih sigurnosnih službi. Stoga teroristi nastoje da oponašaju vladanje i djelovanje onih osoba, grupa ili članova institucija u koje se prerušavaju ili koje imitiraju. Tu spada nabavka odjeće, obuće, posjedovanje isprava, vanjskih obilježja i svega onoga što teroristima pruža što veću uvjerljivost u odigravanju uloge koju kane odigrati za provedbu svoje zadaće.

Teroristički napadi na brodove se mogu izvoditi u lukama (sidrištima), kanalima i na otvorenom moru. Pored svih taktičkih postupaka iz sfere diverzantskih taktika I postupaka u udarima na plovne objekte na navedenim lokacijama, teroristi proširuju polje djelovanja na sebi svojstvene sfere. Koristeći se činjenicom da se mogu kretati u civilnoj (radnoj) odjeći praktično neograničeno u blizini mjesta napada i na samom objektu napada, daju im dodatnu mogućnost prikupljanja svih relevantnih podataka i odabir pravog vremena izvođenja vremena udara ili poduzimanja određenih faza napada.. Spremnost da se u tim aktivnostima u svrhu bržeg prodora i veće preciznosti udara žrtvuje vlastiti život, stvara gotovo nepremostive teškoće.

Taktički izbor određene varijante zavisi od više faktora: stupnja motivacije i obučenosti same skupine, spremnosti rizika terorističke skupine (samoubilački napadi ili organizirani napadi eksplozivnim napravama), vrste broda - cilja, vrijednosti cilja, otpornosti cilja (ratni ili trgovački brod), stupnja sigurnosti luke, operativnog iskustva same skupine itd.

Slabo zaštićena luka ili luka u kojoj su mjere osiguranja površne su idealni uvjeti za raznorazne vrste poduzimanje terorističkih napada na izabrane ciljeve. Osiguranje luka i lučkih rajona ma kako se provodilo, zbog veličine akvatorija je nedovoljno i uvijek postoji mogućnost proboja u nekoj od sfera za provedbu terorističkih napada na brodove u lukama.

Obuka

Terorističke aktivnosti na moru mogu izvoditi samo dobro pripremljeni, opremljeni i obučeni ljudi. U tom smislu i terorističke skupine u nastojanju da pokriju i morsko područje terorističkim udarima opredjelile su se za što bolju obuku svojih ljudi.

Suvremene terorističke skupine uče jedni od drugih prenoseći im vlastita iskustva, razmjenjujući ideje, tehnologije i vještine. Pomorsko okruženje pruža velike mogućnosti za smjele i domišljate teroriste. Područje izbora ciljeva terorista za napade na moru danas se proteže od Libanona do Afganistana, gdje se sjedinjuju djelovanja grupa Srednjeg istoka i Azijsko-Pacifičkih snaga.

Prve terorističke skupine koje su se sustavno i temeljito obučavale za ovakve aktivnosti bile su: skupina Vrhovnog zapovjedništva Narodne fronte za oslobođenje Palestine (Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command, PFLGC) i skupina Nacionalne fronte Palestine. U ovom svijetlu u stranim vojnim glasilima spominje se i obuka ronilačkih timova - diverzanata, pripadnika stranih ratnih mornarica u bivšoj Jugoslaviji, koja se provodila u 82. pomorskom centru (82.PC) u Divuljama. Međutim, ovom prilikom može se sa sigurnošću demantirati kako obuke pripadnika stranih ratnih mornarica u smislu diverzanske specijalističke obuke u ovom centru nije bilo.

Vodeći u pogledu terorističkih napada na moru danas su bez sumnje borci iz sastava Tamilskih tigrova (Liberation Tigers of Tamil Eelam - LTTE). Isti su bili najviše puta na pomorskoj terorističkoj sceni. Oni su danas organizirani u jednu učinkovitu pomorsku organizaciju i to je vjerojatno najubojitija, nedržavna ratna mornarica na svijetu. Ovu skupinu valja istaći stoga jer je smatraju da se kod njih vrši obuka drugih terorističkih skupina bliskog istoka, Azije I Oceanije. Pomorska organizacija Tamilskih tigrova ima vrlo raščlanjenu organizacijsku strukturu u kojoj pored ljudi koji se obučavaju za diverzantsko-teroristička djelovanja, postoji amfibijska skupina za provedbu zadaća prevoženja i iskrcavanja. Uz sve to oni imaju brodove trgovačke mornarice, koji prometuju legalno na svim morima svijeta.

Obuka diverzanata – terorista u toj organizaciji se izvodi po svim pravilima (doraditi) diverzantske obuke, poštujući metodološke postupke (od davanja temeljnih znanja, planiranje, pripremanje i izvođenje diverzantsko-terorističkih napada) i koristeći stvarna sredstva za ostvarenje ovakvih aktivnosti.

Obuka je najvažniji segment svake aktivnosti u pomorsko-diverzantskim aktivnostima i otuda je velika važnost ove organizacije koja omogućava drugim terorističkim skupinama razvijanje sposobnosti za nanošenje diverzantsko terorističkih udara po ciljevima na moru. Obuka se mora izvoditi u miru, mnoge se radnje TTP moraju više puta ponavljati, a budućim teroristima ostaviti dovoljno vremena da se osamostale i priviknu na ambijent u kojemu će djelovati.

Posebnu otežavajuću okolnost za obranu brodova predstavljaju teroristi - samoubojice. Terorističke skupine koje se u svojim nakanama koriste ovim ljudima znaju da teroristi - samoubojice u svemu tome daju novu dimenziju. Teroristi - samoubojice dodatno povećavaju preciznost i učinkovitost pomorskog napada, a ljude angažirane u osiguranju drže u posebnoj psihičkoj napetosti koja strašno zamara. Upravo zbog toga terorističke skupine sa srednjeg istoka i Azije koji imaju grupe samoubojica, u stanju su ostvariti nesagledivo veće štete i efekte od onih skupina koji toga nemaju. Međutim uz veliku primjenu i rasprostranjenost tehnologija za djelovanja s distance (preciznim navođenjem i vođenjem ubojnih sredstava velike razorne moći), skupine koje nemaju samoubojica, postaju sve više u stanju ostvariti sličan stupanj iznenađenja, preciznosti i ubojitosti.

Jednako kao što su pirati za napade na brodove motivirani zaplijenom tereta i drugih vrijednosti koje se zateknu, politički i vjerski motivirani teroristi, napadaju brodove iz tih istih razloga političkih razloga, ali u zadnje vrijeme isto i radi osobne koristi. Posebice u napadima na komercijalne brodove kod suvremenih terorista primjećuje se da tradicionalna politička i vjerska motivacija prilikom izvođenja napada na brod i putnike sve više ustupa mjesto mogućim ekonomskim dobicima za sebe i skupinu kojoj pripadaju.

Era poslije hladnoratovskog vremena iznimno pogoduje i teroristima i piratima, jer im širom otvara slobodu pristupa velikim izvorima sredstvima ekonomske moći. Pri tome valja imati na umu, da prilikom ostvarenja svojih ciljeva, teroristi bez puno ustručavanja i grižnje savjesti ubijaju zatečene članove posade i putnike koji im se iz bilo kojeg razloga nađu na putu.

Oko 90% napada na moru događa se u zemljama u razvoju. Nerijetko su njihove vlade korumpirane, nedjelotvorne, skromnih mogućnosti ili im nedostaje potrebno znanje i iskustvo u borbi s nastalom prijetnjom. Najvećem broju njih nedostaju obavještajne organizacije, zakonska sredstva i diplomatski utjecaj kako bi se ove grupe zaustavile i uništile, tako da uz njih gerila, terorizam i organizirani kriminal ima sve uvjete da živi i da se dalje bogati. U slučaju odlučnog odgovora vlada pojedinih zemalja, pomenute grupe brzo kreću u potragu za novim mogućnostima. U već uobičajenom izostanku grižnje savjesti, oživotvorenje svojih ciljeva ostvaruju uz naglašenu ljubaznost ili nasilje, ili uz nacionalno opredjeljenje.

Promjene međunarodnih strateških okolnosti u zadnjoj dekadi imalo je svoj utjecaj kako na međunarodni terorizam tako isto i na piratstvo. Poslije hladnoratovska gerila, teroristi i pirati dobivaju u posjed brže brodove, povećavaju udarnu moć i imaju sigurnije veze. U uvjetima poslijehladnoratovskog okruženja ostvarena je veća povezanost i kooperaciju između gerilskih skupina, terorista i organiziranog kriminala. U nedostatku potpore države, gerila i teroristi prihvaćaju se organiziranog kriminala kako bi podržali i poboljšali svoja djelovanja. Nekoliko gerilskih i terorističkih skupina razvili su blisku suradnju radi organiziranja zločinačkih skupina koje bi provodile njihove aktivnosti. Rezultat toga je da se između velikih grupa razvija mogućnost izvangraničnog prisustva i djelovanja. Umjesto otpora globalizaciji ove grupe udružuje svoje snage na međunarodnom planu.

Od kraja hladnoga rata pomorski terorizam i piratstvo bilo je u mnogim svjetskim regionima u mjestimičnom porastu. Osim toga napadi su postali intenzivniji i smrtonosniji, povećavajući cijenu pomorskog prometa i njegove zaštite u materijalnom smislu i povećanom naporu ljudi. Negativni utjecaji od ovakvih napadaja odnose se ne samo na određene elemente ratne mornarice, obalne straže i pomorske industrije, već na društvo u cjelini.

Za djelotvoran odgovor na ovu opasnost nužno je poznavati uzročnike prijetnje, posebice njezine izvore, te potrebu njezina stalnog istraživanja i razumijevanja

Stoga u svijetu pri većim ratnim mornaricama i njihovim šločskim institucijama, međuvladinim organizacijama i vojnim savezima osnivaju institucije koje su zadužene za praćenje ovakvih aktivnosti kako bi se iznašli adekvatni odgovori na široku paletu asimetričnih ugroza na moru.

Zaključak

rtop-42-dubrovnik-mJe li ugrožen hrvatski pomorski promet i pojedinačni brodovi? Je su li nam sigurne komercijalne luke, ratne luke, marine i pomorski koridori? Konstatacija da kod nas nije bilo ugrožavanja pomorskog prometa niti brodova u plovidbi ne smije da nas zavarava. Sigurnost pomorskog prometa se cijeni po primjeni za to donešene zakonske regulative na sve sudionike u pomorskom prometu i otpornosti ukupnog zaštitnog sustava na cijelom pomorskom dobru Republike Hrvatske.

Za sada ima jako malo objavljenih sustavnih istraživanja o međusobnoj povezanosti terorističkih napada na udaljenim točkama svijeta, Isto tako nisu dovoljno dobro obrađeni svi relevantni podaci, makar u onoj dostupnoj literaturi, koja bi se bavila mogućnostima na planu borbe protiv terorizma na moru. Najbolji odgovor je da je to -siva zona-, tj. problem koji zahtjeva da se politička vodstva slože i preuzmu inicijativu. Ova bi se rješenja ogledala u međuinstitucionalnim djelovanjima pod udruženom nadležnošću vojnog i civilnog sektora, a provodila bi se na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Ukoliko se ostvare globalni interesi u povećanju djelotvornosti zaštite od terorističkih napada na moru, tada su nužni –sofisticirani- protuudari radi sigurnosnih izazova modernog doba. Bilo bi zaista od golemog značenja poduzeti neke prepoznatljive i djelotvorne mjere i iste ugraditi u doktrinu protuterorističke borbe.


Napomene:

1. Pod pomorskim transportom u najopćeninitijem smislu, podrazumijeva se more kao transportni medij, brodovi i luke

2. Prema izvješću Međunarodnog pomorskog biroa sa sjedištem u Londonu «Gusarstvo i oružane pljačke brodova» pokazalo se da je u stalnom porastu broj napada na brodove s ciljem pljačke. Pri tome nažalost stradavaju i pomorci, te su u prvih šest mjeseci ove godine gusari ubili 16 pomoraca, 20 mornara je prijavjeno da su nestali, dok su 52–jica ozlijeđena.

3. U našoj vojnoj publicistici još nema općeprihvaćenog izraza za radnje i djelovanja u kojima diverzanti (teroristi) po cilju djeluju s određene udaljenosti borbenim sredstvom koje se navodi na cilj.

4. Diverzije izvode postrojbe posebne namjene iz sastava oružanih snaga, koje su posebno obučavane, opremljene i naoružane, a njihovim aktivnostima pred rat i u ratno vrijeme zapovjedaju ovlašteni zapovjednici ili viši politički dužnosnici uključenih u lanac vojnog zapovijedanja. Diverzije su posebna, ofenzivna borbena djelovanja, koja izvode djelatne vojne osobe, s propisanim oznakama i znakovljem i potrebnim naoružanjem. Pripadnici ovih postrojbi ponašaju se u skladu s odredbama međunarodnog ratnog i običajnog prava i imaju sva prava vojnika u borbi.

Teroristička djelovanja izvode paravojne snage, pripadnici ekstremnih partija i pokreta, određenih skupina koje povezuju zajednički programi, fundamentalističkih i religioznih fanatika, udruženja i pojedinci. Njihov spektar djelovanja usmjeren je na masovne učinke razaranja i ubijanja, uništavanja i zagađivanje materijalnih dobara i eko sustava, s ciljem stvaranja kaosa i unošenje straha. Svako djelovanje u sferi teroriskičkih aktivnosti ciljano je usmjereno na skretanje pozornosti na ostvarene efekte i usmjeravanje pozornosti na njihove programske ili ratne ciljeve. Osobe koje izvode ovakva djelovanja nisu pripadnici oružanih snaga niti se ponašaju u skladu s međunarodnim ratnim zakonima i običajima, te ih se tretira kao kriminalce koji su počinili ili su kanili učiniti najteža kaznena djela.